info@bongau.edu.et.com     0474524523     0474524510  

Latest News


ቦንጋ ዪኒቨርሲቲ   የምግብ እህል እና ብርድልብስ  አከፋፈለ


 

ሐምሌ 29፤2011 ዓ/ም

~~~~~~~~~~~~~~~~

ቦንጋ ዪኒቨርሲቲ Repairer of the Breach ከሚባል በጎ አድራጊ ድርጅት በተገኘ የ ገንዘብ ድጋፍ ለአረጋውያን የምግብ እህል እና ብርድልብስ ገዝቶ ለሁለተኛ ጊዜ አከፋፈለ፡፡